juliaugustseptemberoktobernovemberdecember
1  1 311  1  1Øverprøver og værelsesbytte
Vi øver os lidt mere. Om eftermiddagen gør vi en en hel masse rent - og så får vi nye værelseskammerater. Spændende.
 15. klassesdag, fabriksdag mm.
I dag får vi besøg af de 400 elever fra 5. klasse i Viborg Kommune. Derudover er der nogen, der spiller fodbold og nogen der arbejder videre med de kreative værksteder.
 
2  2  2  2Indsamling til Røde Kors
Indsamling til Røde Kors for de elever, der er på skolen i weekenden. Skolen åbner kl. 19.00, for de elever, der har været hjemme. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00.
 2Øveprøver
Der er flere prøver at øve sig på.
 2  
3  3  3  3 403Øveprøver
Vi øver os endnu mere.
 3Springcup Silkeborg
Nogle elever deltager i Spring Cup i Silkeborg.
 
4 274  4  4  4Gymnastikdag og elevfest
I dag øver vi os på gymnastik - hele dagen. Bagefter holder eleverne en fest uden for skolen, med hjælp fra forældre. Efter festen skal de hjem.
 4Skolen åbner kl. 19.00, for de elever, der har været hjemme. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00. 
5  5  5Åbent hus aften
Vi holder en åbent hus aften, hvor interesserede familier til de kommende skoleår kommer på besøg. Nogle elever viser rundt, men de fleste har en helt normal aften. Tilmeld online
365Gensynsaften
Sidste års elevhold besøger os. De savner nok skolen og hinanden en lille smule, så de kan være lidt misundelige.
 5  5Gym-eftermiddag
Vi laver gymnastik hele eftermiddagen.
49
6  6  6  6  6Skolen åbner kl. 19.00, for de elever, der har været hjemme. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen.  6Åbent hus aften 
7  7Åbningsdag
Velkommen til et skoleår på Bjergsnæs Efterskole
 7Fælles tur
Vi tager allesammen en tur mod nordvest. Vi skal være ved Vigsø Feriecenter i Thy. Her skal vi nyde Vesterhavet og meget andet.
 7BS-triathlon
Vi udfordrer hinanden, men allervigtigst os selv i svømning, cykling og løb - efter hinanden.
 7 457IBO
IBO står for InnovationsBrobygningsOpgave. Det er super spændende. Eleverne skal arbejde med et projekt fra den virkelige verden, og de skal blive klogere gennem brobygning på erhversuddannelser. I dag skal vi have gang i projektet.
 
8  8Introdage
Vi laver introdage, så alle kommer godt igang.
328Fælles tur
Vi er stadig på tur. Vi bliver nok blæst godt igennem.
 8Friluftsweekend
De elever, der er på skolen fra lørdag til søndag skal ud i den friske luft på tur med bål, røg og myggestik - forhåbentlig.
 8  8  
9  9Introdage
Vi laver introdage, så alle kommer godt igang.Vi laver introdage hele ugen
 9Fælles tur
Vi tager hjem og er klar til at blive hentet fra kl. 14.30.
 9Friluftsweekend
Skolen åbner kl. 19.00, for de elever, der har været hjemme. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00.
 9  9Formiddagens bruger vi på at arbejde lidt mere med IBO.  
10  10Introdage
Vi laver introdage, så alle kommer godt igang.
 10Forlænget weekend 10 4110Efterårsmøde i vennekredsen
Vennekredsen, der er skolens bagland har et efterårsmøde, hvor de samles. Forældre til den nuværende årgang er velkomne. Der kommer en invitation til arrangementet senere.
 10  
11 2811Introdage/ boglige timer
Vi laver introdage hele ugen. Vi starter på boglige fag i dag.
 11Forlænget weekend 11  11  11Skolen åbner kl. 19.00, for de elever, der har været hjemme. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00. 
12  12Introdage/ boglige timer
Vi holder introdage hele ugen, men har også boglige fag i dag. Der er weekend kl. 15.00. Eleverne må tage hjem eller blive på skolen efter eget ønske.
 12"Forlænget" weekend
Skolen åbner kl. 19.00. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00.
3712Åbent hus aften
Tilmeld online
 12  12 50
13  13Introdage
Vi fortsætter introdagene, så alle skal blive på skolen, men i dag er der mulighed forforældre at kigge forbi til eftermiddagskaffe.
 13  13k-samtaler
Vi holder en samtale mellem k-lærer og elev. Her evaluerer vi blandt andet, hvordan indsatsen har været i de boglige fag.
 13Showuge
Vi bruger en uge på at lave et kæmpe show. Vi starter allerede søndag morgen.
 13IBO
IBO betyder Innovations Brobygningsopgave. I dag skal eleverne aflægge en virksomhed et besøg, for at finde en problemstilling at arbejde me
 
14  14Introdage
Også i dag laver vi introaktiviteter, men der bliver også tid til lidt weekend.
 14  14Forældredag, efterårsferie
Vi inviterer forældrene til at hente eleverne på ferie. Der vil være gymnastikfremvisninger. Der er efterårsferie, når dagen er slut. Der vil være kaffe fra kl. 14.15 og gymanstikfremvisning kl. 14.45. Vi er klar til ferie kl. 15.15.
 14Showuge
Vi laver mere show.
4614Fødselsdagsonsdag
Vi fejrer alle december-børnene. De forsømmes jo alt for tit.
 
15  15 3315k-samtaler 15  15Showuge
Vi arbejder hårdt og meget på showet.
 15IBO
I dag står den på match day. Eleverne skal matche deres ideer fra erhvervsvirksomheden med en uddannelse, som kan gøre dem klogere.Nu skal vi udvikle på produktet.
 
16  16  16Forældredøgn
Vi inviterer alle forældre til et lille døgn på efterskole, hvor de på egen krop kan mærke, hvad det vil sige at være efterskoleelev. Der overnattes på elevernes værelser, i telt eller campingvogn eller hjemme, hvis man bor tæt på.
 16  16Showuge
Vi arbejder videre, og begynder at få sat det hele sammen.
 16  
17  17  17Forældredøgn
Efter forældredøgnet kan eleverne blive på skole eller tage med hjem.
 17Efterårsferie4217Showuge
Vi har premiere på showet kl. 19.00.
 17Juledage
Nu skal der jules igennem. Vi er også en del af Viborgs kommunes aktive julekalender, hvor der kommer familier på besøg til en aktiv eftermiddag.
 
18 2918k-samtaler
 18Skolen åbner kl. 19.00, for de elever, der har været hjemme. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00. 18Efterårsferie 18Showuge
Vi inviterer forældrene til at se vores show sidst på eftermiddagen. Bagefter rydder vi op sammen, og holder en fortjent weekend.
 18Juledage
Vi juler - og slapper af. Det bliver hyggeligt.
 
19  19Forlænget weekend 19 3819Efterårsferie 19  19Juledage
Endnu mere juleri, og måske lidt oprydning.
51
20  20Forlænget weekend 20Fotografering
Det er dagen for det traditionelle efterskolebillede. Derfor skal håret reddes igennem og smilet skal pudses.
 20Efterårsferie 20  20Juledage/ Juleafslutning
Vi slutter med at invitere forældrene til en juleafslutning om eftermiddagen. Herefter er der juleferie.
 
21  21Forlænget weekend
Skolen åbner kl. 19.00. Eleverne skal møde ind senest kl. 20.30, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00.
 21  21Efterårsferie 21Forlænget weekend
Skolen åbner kl. 19.00.
4721Juleferie 
22  22 3422Fabriksdag for alle 22  22Teater og ny valgfagsperiode
Vi skal se en fantastisk teaterforestilling med teaterkompagniet Hils din mor. Samtidig starter en ny valgfagsperiode.
 22Juleferie 
23  23  23Vivild-stævne
Fodboldeleverne skal til fodboldstævne i Vivild, hvor der skal spilles en masse kampe mod andre efterskoler.
 23Skolen åbner kl. 19.00 og eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00. 23  23Juleferie 
24  24  24  24 4324K-samtaler og åbent hus
Tilmeld online
 24juleaften 
25 3025K-gruppetur
Alle k-grupper tager på overnatningstur.
 25Efterskolernes dag
Vi holder Efterskolernes Dag. Eleverne skal være med til at præsentere skolen for gæsterne. Derfor skal eleverne være på skolen fra søndag kl. 10.00, hvis de har været hjemme fra fredag.
 25  25Elevfest
. Så er skoleårets anden elev-fest. Det bliver fedt. Efter festen skal man hjem.
 251. juledag 
26  26K-gruppetur
Efter k-gruppeturen er der weekend fra kl. 15.00 indtil søndag aften kl. 21.00.
 26 3926Fødselsdagsonsdag
Vi fejrer alle de elever, der har har fødselsdag i oktober.
 26  262. juledag52
27  27  27  27  27Forældresamtaler
Vi afholder forældresamtaler i forbindelse med eleverne kommer tilbage fra weekend. Tiderne for samtalerne kommer op mod dagen.
 27Juleferie 
28  28Skolen åbner kl. 19.00 og eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen. Husk at komme forbi lærerværelset inden 21.00. 28Fødselsdagsonsdag
Vi fejrer alle de elever, der har har fødselsdag i september.
 28  28 4828Juleferie 
29  29Forældresamtale på telefon
K-lærerne ringer til forældrene og fortæller om opstarten.
3529  29  29  29Juleferie 
30  30  30  30Skolen åbner kl. 19.00, for de elever, der har været hjemme. Eleverne skal møde ind senest kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen.  305. klassesdag, fabriksdag mm.
Vi fejrer alle de elever, der har har fødselsdag i november. Dagen bruger vi på at spille fodbold, lave kreative ting og på at forberede os på at få besøg af 400 5. klasseselever i morgen.
 30Juleferie 
31  31Fødselsdagsonsdag
Vi fejrer alle de elever, der har fødselsdag i august.
    31Øveprøver
Vi øver os i skriftlige prøver.
44   31nytårsaften